Verte Oy:n toimialana on kiinteistökehittämiseen ja cleantech sekä bio-kiertotalouteen liittyvä liike- ja palvelutoiminta omistajien lähtökohdista. Edistämme uusien työpaikkojen, osaamisen sekä palvelurakenteiden syntymistä ja kehittymistä Tampereen kaupunkiseudulle.

Verte Oy:llä on käynnissä kaksi merkittävää kiinteistökehittämishanketta:

  • Eco3, Kolmenkulman Cleantech- bio-kiertotalouden elinkeinovyöhyke
  • Pitkäniemen alue

Verte Oy:n liiketoiminta perustuu laajaan kumppanuusverkostoon. Yhteistyötä toteutetaan tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten, etujärjestöjen ja hallintoviranomaisten kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Verte Oy:n omistajien lisäksi mm.  Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan liitto , Pirkanmaan ELY-keskus ja yrittäjäjärjestöt.

Yhtiön omistajia ovat Nokian kaupunkiTampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT:

 

Verte Energia&Ympäristö

Tavoitteenamme on seudullisen elinkeinotoiminnan näkemysten ja tarpeiden yhdistäminen käytännön tavoitteisiin energia- ja ympäristöalalla sekä energia-alaan liittyvien yritysten, koulutuksen ja tutkimustoiminnan toimintaympäristöjen tuottaminen ja kehittäminen.

Kehittämistoiminnan kautta pyrkimyksenä on lisätä uusia työpaikkoja ja teknologista osaamista.

Verte Energia&Ympäristön toiminnan keskiössä on bio- ja kiertotalouden sekä aurinkoenergian ja bioenergian kehitystoiminta.
Verte Kiinteistökehitys

Verte Oy kehittää omistajiensa kiinteistökantaa omistajiensa asettamista tavoitteista käsin. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Verte Oy:n omistajien hyväksyminen sopimuskumppaneiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
lähtökohdista. Verte Oy:llä on kaksi merkittävää kiinteistökehittämishanketta:Pitkäniemen ja Kolmenkulman alueet
Verte T&K

T & K toiminta tuottaa Verte Oy omistajien lähtökohdista tutkimus- ja kehittämispalveluja.

Verten tutkimus,- kehittämis- ja innovaatiotoiminta perustuu korkeakoulujen, yliopistojen ja työelämän yhteistyöhön. Toiminnan keskiössä on uusiutuvan energian- ja bio-ja kiertotalouden kehitystoiminta.
Rahoituksessa keskeisessä asemassa ovat Tekesin tutkimus- ja teknologiaohjelmat, osaamiskeskusohjelmat sekä muun julkisen kehitys- ja tutkimusrahoituksen tarjoamat mahdollisuudet.