Suomen kasvukäytävällä, Kolmenkulman yritysalueelle logistisesti erinomaiseen sijaintiin on rakentumassa uudenlainen, monialaista bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa synnyttävä teollinen ympäristö ja kansallinen bio- ja kiertotalouden kärkihanke, Eco3.

ECO3-alue on rakentumassa Nokian kaupungin Kyynijärven alueelle. Alueen laajuus on noin 90 ha.  Alueen nykyisten ja sinne sijoittuvien uusien yritysten ja muiden toimijoiden käynnistämän yhteisen konseptikehityksen seurauksena ECO3:sta on syntymässä nyt jo kansainvälisestikin kiinnostava yritysympäristö.

Ekosysteemin ydin on muodostumassa bio- ja kiertotalouden yrityksistä, joiden toiminta tarjoaa samalla mahdollisuuksia mm. monille uusille bio- ja kiertotalouden, jätehuollon sekä energia-alan teknologia- ja palveluyrityksille. ECO3:n toiminnallisessa keskiössä ovat alueelle sijoittuvien bio- ja kiertotalouden yritysten liiketoimintaan niveltyvien uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden kehittäminen – konseptin tavoitteena on luoda markkinaehtoisesti uusia tuotteita ja palveluita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Erilaisten perinteisten ja uusien liiketoimintojen muodostama monipuolinen kokonaisuus liittää hankkeeseen myös Tampereen teknillisen yliopiston, VTT:n ja Luke:n sekä muita julkisen sektorin toimijoita.

Alueella jo toimivia yrityksiä ovat mm. Stena Recycling Oy ja Pirkanmaan jätehuolto Oy. Muita alueen ankkuriyrityksiä ovat mm. Leppäkosken Sähkö Oy, Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan metsänhoitoyhdistys, Ecolan Oy sekä Nowaste Oy.

Investoinnit ECO3 -alueelle

Alueen rakentuminen käynnistyi 2016. Nyt jo päätetyt bio- ja kiertotalouden ankkuriyritysinvestoinnit (2016 – 2019) alueelle ovat n. 50 M€.

Kansainvälistyminen

Alueen kehittämisessä kansainvälisellä yhteistyöllä on myös merkittävä osa. Erityisenä tavoitteena on luoda alueesta vientiin tähtäävien teknologiayritysten demonstraatioalue sekä saada ulkomaisia cleantech ja bio-kiertotalouden yritysinvestointeja ECO3-alueelle.

Kiinnostuitko?

Lue lisää ECO3 sivuilta >