Platform-palvelut kattavat mm. seuraavat palvelut:

  • Hankimme uusia bio- ja kiertotalouden yrityksiä ja juurrutamme ne alueelle.
  • Kehitämme, hankimme ja innovoimme ECO3-teknologiayritysten demonstraatio- ja pilottiympäristöjä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
  • Verkotamme alueen osaksi kansallisia bio-kiertotalouden teollisia alueita ja muita vastaavia pilot-demonstraatioympäristöjä Suomessa ja kansainvälisesti.
  • Tunnistamme kansallisen ja kansainvälisen markkinakysynnän ja liitämme sen osaksi alueen yritysten liiketoimintaa, näkyvyyttä ja arvoketjuja.
  • Mahdollistamme alueen kansainvälinen näkyvyyden ja kiinnostavuuden Verte Oy:n, alueen yritysten ja yhteistyökumppaneiden kumppanuusverkostojen kautta.