PirkaCirc on Pirkanmaan liiton rahoittama hanke, jossa on tavoitteena luoda maakunnallinen bio- ja kiertotalouden yhdistävä innovaatio- ja osaamiskeskittymän konsepti. Hankkeessa selvitetään eri sidosryhmien (yritykset, julkiset toimijat, tutkimus) tarpeet ja nykytila ja luodaan bio- ja kiertotalouden kehittämisalusta, joka tarjoaa Pirkanmaan toimijoille fasilitoituja ja selkeitä palvelupolkuja, joiden avulla julkiset ja yksityiset toimijat voivat yhdessä kehittää kiertotaloudesta markkinaehtoista liiketoimintaa, työpaikkoja ja alueellista elinvoimaa nyt ja tulevaisuudessa.

Kehittämisalusta tarjoaa:

  • Kunnille ja julkisen sektorin toimijoille helpon ja vähän organisaation omia resursseja vaativan reitin (1) uudistaa alueensa elinkeinorakennetta, (2) toteuttaa ympäristötavoitteita sekä (3) osallistua kansainvälisen tason innovaatioprosesseihin.
  • Yrityksille ennustettavia ja johdonmukaisia kehityspolkuja eri toimialoille, jotka mahdollistavat investoimisen kiertotalousratkaisujen kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvun.
  • Korkeakouluyhteisölle väylän osallistua konkreettiseen kehittämiseen ja tuoda uusinta tutkimustietoa hankkeen ja maakunnan käyttöön
  • Toimijoiden väliselle yhteistyölle yhteiseen sopimiseen perustuvat toimintaperiaatteet, reaaliaikaisen digitaalisen tiedonjaon sekä kaikkien osapuolien intressejä palvelevaa fasilitointia

Hankkeen budjetti: 241 000€

Hankkeen kesto: 1.8.2021-30.11.2022

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on idea, toimintakonsepti, tuote tai palvelu, joka voisi soveltua maakunnallisen bio- ja kiertotalouden kehittämisalustan toimintaan!

Yhteystiedot:

Karoliina Tuukkanen valokuva

Karoliina Tuukkanen, projektipäällikkö

050 5522039 / karoliina.tuukkanen(a)verte.fi

Tommi Halonen valokuva

Tommi Halonen, projektiasiantuntija

050 5888122 / tommi.halonen(a)verte.fi